Fluturimi gjatështatzanisë

Edhe nëse jeni shtatzënë, asgjë nuk e pengon fluturimin me ne. Sidoqoftë, ju rekomandojmë që paraprakisht të konsultoheni me mjekun tuaj.

Në sportelin për Check-in mund t'ju kërkohet të paraqitni çertifikatën mjekësore (Kartë lindjeje) që tregon fazën tuaj të shtatzënisë.

Jeni të mirëpritura të udhëtoni me ne deri në përfundim të javës së 36-të të shtatzënisë. Nëse udhëtoni më vonë se sa që është deklaruar, fatkeqësisht jemi të detyruar t`ju refuzojmë fluturimin. Kjo vlen edhe për fluturimin në nisje, poqëse fluturimi në kthim bie pas javës së 36-të të shtatzënisë.

Të sapolindurve deri në moshën 7 ditore nuk u lejohet fluturimi.

fluturime te lira, bileta te lira, fluturime direkte, bileta per kosove ,basel-prishtin, pristina drej baselit