Ndryshimet e fluturimeve dhe anulimet

Ndryshimet e fluturimeve dhe anulimet duhet të raportohen deri në 72 orë para nisjes.
Më shumë informacion mund të gjeni në termat dhe kushtet e përgjithshme.